Moderne 3D engineering teknologi og værktøjer gør det i dag muligt at opbygge, teste og visualisere komplicerede maskinkonstruktioner i et virtuelt miljø. En såkaldt digital tvilling – Digital Twin – af din fysiske maskine eller anlægslayout.

Den elektromekaniske 3D model indgår i dag som en helt naturlig og uundværlig del af mange af vores automationsprojekter, fordi teknologien blandt andet reducerer ”time to market”, da softwareudviklingen og test kan forgå parallelt med den mekaniske og elektriske engineering og installation.

Digitale tvillinger er en gevinst 

Herudover er din gevinst ved at bruge digitale tvillinger en høj kvalitet af den samlede softwareleverance og en unik driftsstabilitet fra første produktionsdag, fordi det har været muligt at teste kapacitet, gennemløb og flaskehalse, før den rigtige produktion rampes op.

Teknologi reducerer ”time to market”

Digitale tvillinger er en intelligent, omkostningsbesparende og tidsreducerende teknologi. Med en 3D model kan softwareudviklingen og test forgå parallelt med den mekaniske og elektriske engineering og installation. Det reducerer ”time to market”, ligesom du sikres en høj driftsstabilitet fra første produktionsdag.

Paul Robert Warming Direktør & Partner i DK AU2MATION
alt

Mulighederne er mange med 3D modeller

Også efter indkøring og aflevering af anlægget til kunden, kan modellen vise sig værdifuld. Ofte opstår der nye behov, og eksisterende anlæg ombygges og modificeres. I disse situationer er det værdifuldt at tilpasse den digitale tvilling og teste nye funktioner og koncepter forud for den egentlige ombygning i produktionen.

Vi anvender 3D modeller til:

  • Virtuelle mockups i designfasen skaber hurtig forståelse med kunden og den ønskede funktionalitet
  • ”Proof of concept” før PLC software mangfoldiggøres til hele anlægsafsnit
  • Virtuel idriftsættelse og test af den samlede PLC styringsleverance
  • Virtuelle systemintegrationer og interfacetest mod eksterne styringsleverancer
  • Virtuelle FAT i samarbejde med kunden forud for egentlige aktiviteter på det fysiske anlæg
  • Virtuelle SAT i samarbejde med kunden forud for egentlige aktiviteter på det fysiske anlæg

Anvendelse af 3D modeller i hele anlæggets livscyklus

Din digitale tvilling opbygges som en 1:1 elektromekanisk ækvivalent med indbyggede fysiske egenskaber som friktioner, hastigheder og accelerationer. I et sådan setup kan vi, uden behov for den fysiske maskine, teste PLC software funktioner og kvalitet til et niveau, vi ellers først ville opnå langt senere i processen.

Den digitale tvilling anvendes og skaber stor værdi i hele livscyklussen af din maskine eller komplette anlæg. 3D modeller kan med fordel anvendes lige fra den indledende salgs- og designfase, gennem projektudførelsen og den efterfølgende operationelle periode, hvor maskinen eller anlægget driftes hos slutkunden.

Hvorfor samarbejde med DK AU2MATION om digitale tvillinger

  • Reducerer ”time to market”, da softwareudviklingen og test kan forgå parallelt med den mekaniske og elektriske engeneering og installation
  • Øger kvaliteten af den samlede softwareleverance og sikrer høj driftsstabilitet fra første produktionsdag
  • Øger færdighedsgraden før onsite aktiviteter påbegyndes, hvilket reducerer omkostninger onsite
  • Muligt at teste kapacitet, gennemløb og flaskehalse før den rigtige produktion rampes op.
DK AU2MATION 0127 Kopi

Bliv klogere på vores kerneforretning

DK AU2MATION er en softwareorienteret projekt- og konsulentforretning. Vi er specialiseret i automation og digitale løsninger til service-, produktions- og fremstillingsindustrien.

Fundamentet for udviklingen af state-of-the-art løsninger inden for automation og digitalisering er vores passion, ekspertviden og mage års erfaringer.

Læs mere om vores kerneforretning

Vil du vide mere om 3D digitale tvillinger?

Vil du høre mere om, hvordan digitale tvillinger reducerer ”time to market”, øger kvaliteten af softwareleverancen og sikrer høj driftsstabilitet fra første produktionsdag?

Kontakt Paul Robert Warming, Direktør & Partner i DK AU2MATION, på prw@dkau2mation.nu eller +45 61 48 32 42.