I dag kræver optimal produktion et tæt samspil mellem flere forskellige systemer og perifert udstyr på tværs af teknologier, men også samspillet mellem IT- og OT infrastrukturerne.

(IT = Information Technology - OT = Operation Technology).

Traditionelt har IT- og OT-teknologier levet mere eller mindre som to adskilte verdener i industrien.
OT-systemer har omhandlet maskin- og processtyring i et ofte lukket produktionsmiljø- og netværk. 

Herover har IT-systemer opereret med ofte meget klare men begrænsede snitflader til det underliggende maskin- og procesudstyr, og endnu mere almindeligt har IT systemer, f.eks. MES løsninger, til produktionsstyring opereret inden for det lukkede OT-netværk – uden kontakt og integration til virksomhedernes øvrige systemer og netværk.

IT og OT smelter sammen

I dag smelter de to verdener mere og mere sammen. Automatisering og digitalisering af virksomhederne går hele vejen fra maskiner og procesudstyret på fabriksgulvet til de overliggende IT-systemer. Her har man stadig større fokus på værdiskabende integration på tværs af alle systemer.

I DK AU2MATION er vi specialiseret i at effektuere et solidt samspil mellem operationelle automationssystemer, maskinstyringer og det overliggende MES-, ERP-, recept- eller batchsystem.

1+1 = 3: Elegant samspil mellem systemer skaber merværdi

I DK AU2MATION er vi specialiseret i at effektuere et solidt samspil mellem produktion, maskinnære automationsløsninger og de omkringliggende IT-systemer. På denne måde får kunden optimal udnyttelse og merværdi af den samlede løsning.

Kenneth Holmenlund Business manager – Software & IT solutions i DK AU2MATION
alt

Udviklingsplatforme og teknologierne bag

I DK AU2MATION har vi mange års erfaringer med en lang række softwareudviklingsplatforme, teknologier og programmeringssprogene bag, herunder:

 • .Net
 • .Net core
 • C#
 • Java
 • C++
 • HTML5
 • Angular
 • Typescript
 • CSS
 • MVC
 • SQL

Vi har så at sige værktøjskassen godt fyldt op og sætter gerne alle kompetencer i spil, hvis opgaven kræver skræddersyede, kundetilpassede softwareløsninger.

Hvorfor samarbejde med DK AU2MATION om IT/OT systemintegrationer?

 • Kundetilpassede softwareløsninger binder enderne sammen
 • Integration af komplette MES løsninger i produktionen
 • IT/OT eksperter sikrer optimal samspil
 • Opdateret på nyeste viden og teknologier
 • Rådgivning og konsulentydelser
 • Komplette softwareløsninger hvor vi tager styringen i hele processen
IT OT Systemintegrationer DK AU2MATION

Bliv klogere på vores kerneforretning

DK AU2MATION er en softwareorienteret projekt- og konsulentforretning. Vi er specialiseret i automation og digitale løsninger til service-, produktions- og fremstillingsindustrien.

Fundamentet for udviklingen af state-of-the-art løsninger inden for automation og digitalisering er vores passion, ekspertviden og mage års erfaringer.

Læs mere om vores kerneforretning

Lad os sammen drøfte hvordan du får et optimalt dataflow

Vil du høre mere om mulighederne for at skabe bedre integration af dine maskiner og produktionsudstyr på fabriksgulvet og samspillet med jeres etablerede IT-systemer, tager vi gerne en uforpligtende snak om din virksomheds ønsker og behov.

Kontakt Kenneth Holmenlund, Business manager – Software & IT solutions DK AU2MATION, på kho@dkau2mation.nu eller +45 22 19 67 06.